Vēsture

Par Martas Skavronskas (nākotnē – Katrīna I) izcelsmi joprojām notiek (vai IR) strīdi. Daudzi vēsturnieki uzskata par iespējamu, ka Katrīna I ir dzimusi 1684.gada aprīlī, Latgalē, Višķos Samuēla Skavronska ģimenē. Viņas vecāki nomira epidēmijas laikā un meiteni paņēma pie sevis Vidzemes apgaismotājs mācītājs Gliks (pazīstams ar to, ka pārtulkoja Bībeli latviešu valodā un izveidoja latviešu alfabētu). Ziemeļu kara sākuma periodā mācītājs dzīvoja Marienburgā (Alūksne).
1702. gadā uzbruka krievu karaspēki un pilsēta padevās. Mācītājs Gliks bija nosūtīts uz Maskavu, bet Pēteris I pievērsa uzmanību Glika audzēknei  Martai Skavronskai. Likteņa vadīta, sākumā viņa kļuva par Pētera I mīļāko un pēc tam par Krievijas imperatora sievu, pārejot pareizticībā un pieņemot pareizticīgo vārdu Katrīna Aleksejevna. 1725.gadā pēc vīra nāves Katrīnu I kronēja par Krievijas impērijas imperatori, kļūstot par Romanovu dinastijas mantotāju. Viens no Romanoviem, Aleksandrs I, Katrīnas I mazmazdēls, 1810. gadā sāka Dinaburgas (Daugavpils) cietokšņa būvniecību.